Vereisten Anbi


Alle goed doelinstellingen die een anbi status hebben gekregen van de belastingdienst zijn vanaf 1 januari 2014 verplicht om diverse gegevens openbaar te publiceren.

Op de belastingsite kunt u controleren of iemand zo'n status heeft. klik dan hier

Stichting Reddingshond.NL is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.

Contactpersoon: Lucas Lauxen

Wij hebben ons trainingsveld aan de Koeriersterweg t/o nummer 52 te Groningen
Ons postadres is: Stichting Reddingshond NL p/a Waterland 44 9734BH te Groningen

Ons IBAN banknummer is NL58RABO 0132336111

Ons fiscaalnummer is 822165338

Kamer van Koophandel nummer is 01178942

De aangeslotenen van de stichting krijgen geen vrijwilligersvergoeding. Teams die inzetbare honden hebben krijgen wel materiaal van de stichting in bruikleen.

Mocht u onze stichting een schenking willen doen maar wilt u graag eerst de boekhouding inzien dan is dat na afspraak mogelijk. De jaarverslagen 2020 zijn gereed en ter inzage beschikbaar.
Personen die jaarlijks een gift doen aan SRNL kunnen hun giften fiscaal aftrekken met gebruikmaking van een overeenkomst periodieke giften vraag voor verdere informatie bij de belastingsdienst.

Onze doelstelling is:
Het opleiden van reddingshonden en hun geleiders tot een reddingsteam, die nationaal en internationaal ingezet kunnen worden bij calamiteiten en vermissingen en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de reddingshonden in het algemeen omhoog te brengen.


Wij werken volgens het internationale erkende reddingshonden programma van de IRO die onze honden na een gedegen opleiding en examen certificeert.

Heeft u nog andere vragen neem dan gerust contact met ons op.