Donaties

Als u ons werk wil steunen, dan zijn wij u daar erg dankbaar voor, wij staan naast ons normale werk 24 uur per dag klaar voor een noodoproep.Wij doen dit geheel vrijwilligers en krijgen geen beloningen.Sterker nog het kost ons geld.
Niet erg maar Uw steun hebben wij hard nodig.
Denkt u eens aan huur, de brandstof voor de boot, de kilometers met de auto om ergens te komen etc.
Van onze kant proberen wij u zo goed mogelijk U op de hoogte te houden middels deze website.

Zonder de grote goede doelen tekort te willen doen willen wij u toch vragen ook aan ons te denken, wij hebben u echt nodig.

Voor verdere informatie: Stichting Reddingshond NL postadres Waterland 44 9734 BH Groningen/Nederland.

Voor giften en donaties hoe klein ook kunt u storten op: NL58RABO 0132336111 t.n.v.Stichting Reddingshond.NL te Groningen

 

Financieel overzicht 2020:

SRNL boekhouding 2020 Balans

SRNL boekhouding 2020 baten & lasten

SRNL boekhouding 2020 begroting