ACTIE HELP ONS IN DE BOOT!

Mensen die ons geld doneerden, hartelijk dank voor uw hulp!

Onderstaand de namen van de gulle gevers. De stand is nu 564,31 euro


Familie Barlagen
Familie Helfferich
Familie M.Postma
Familie Louwerens
VDH Kringgroep Frisiana te Leeuwarden
Podocentrum van der Wijk te Drachten
v.Deventer-Houthuysen Ke
Edwin Haverkamp
Cora Bakker
Collecte Krystmoeting Frisiana Leeuwarden