vergadering gevolgd door puin

Vanochtend kwamen we bijeen in onze botenloods op het trainingsveld in de stad Groningen.Vandaag hadden we onze jaarlijkse vergadering voor aangeslotenen van onze Stichting Reddingshond NL
Tijdens deze vergadering passeerden vele zaken de revue zodat iedereen weer helemaal is bijgepraat over het wel en wee van ons.
Het jaarverslag en financieël verslag zullen binnenkort hier te zijn vinden.Na de middagpauze zijn we naar het puingebied gereden en is er voor elke hond nog een aanblafoefening c.q. korte zoekoefening gedaan.
Zo hebben we vandaag het nuttige met het aangename verenigd en was het tijd om aan ons weekend te beginnen.