reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Trainingen in Coronatijd

Sinds het uitbreken van Covid 19 hebben wij nog steeds kunnen doortrainen, dat moet ook wel want wij zijn verwant met de vitale beroepen.We doen dit natuurlijk wel aangepast met de opdrachten van onze premier Rutte.
Wij moeten 24/7 met onze honden klaar staan en dus geoefend zijn om vermiste personen betrouwbaar te kunnen terugvinden zonder het PD te vervuilen.
Wij volgen het internationale reddingshondenprogramma(IRO) erkend door raad van beheer en FCI


Ook tijdens onze trainingen op het trainingsveld geven wij 1 op 1 instructie dus vanaf  morgen (1 juni) dus ook weer voor alle huishonden.Vraag om een informatiegesprek over de mogelijkheden die er bij ons zijn.


Het spreekwoord zegt :"er is veel kaf onder het koren", en dat is onder de hondenclubjes die overal als paddestoelen uit de grond komen ook zo.
Dus mensen voor de beste instructie gaat u naar ons, wij hebben daarvoor een prima afgesloten eigen trainingsveld met alle afleidingen zoals bussen,treinen en andere vervoersstromen.
Wij hopen u snel te mogen verwelkomen.

Puin- en gebouwentraining

Niet iedereen was aanwezig maar we hebben met de 7 aanwezige honden prima kunnen oefenen. De nadruk vandaag lag op het door de hond zelfstandig op afstand het slachtoffer kunnen opsporen en herkennen enhoe te handelen bij instortinggevaar.

we hebben honden op verschillende niveaus en daar passen wij de zoekopdrachten op aan. Aan het eind van deze dag kunnen we concluderen dat het weer een nuttige training is geweest.

Als groep trainen we hier wekelijks op en ondertussen de specialisten op dit gebied van Nederland met de meeste trainingsuren op telkens weer vreemde lokaties. Wilt u eens een training met ons meemaken of misschien zelfs met uw hond bij ons trainen? Vraag dan om informatie geen eerzuchtigen of mensen die uniformgeil zijn.

EE1AF0EF 171C 4259 B8C0 00C9CB25AFFC

 

Puintraining

De sloop van de verschillende panden gaan met 4 kranen erg snel en voor ons weer totaal andere oefenmogelijkheden dan de vorige week. Ik heb verschillende team's positieve stappen zien maken waarop verder getraind kan worden.

natuurlijk lag het accent op grote afstand van de geleider de hond zelfstandig en systematisch de panden uit te laten zoeken op mogelijke slachtoffers en het aanblaffen van de slachtoffers op het moment dat dit gebeurde mocht de hondengeleider zich pas naar het slachtoffer begeven en dat doet hij door op het blafgeluid van de hond te lopen. Immers je moet wel zo werken want in verband met de veiligheid kun je ingestorte panden niet zomaar betreden. Bijkomende factor is ook dat de slachtoffers snel gelokaliseerd dienen te worden zodat andere hulpverleners precies weten op welke plek zij het slachtoffer dienen te bevrijden. Onze honden wisten vandaag wederom op 1 hectare puin/ gebouwen de drie slachtoffers binnen een tijdsbestek van 20 minuten te lokaliseren.

Gebouwentraining

De lokatie houden we nog even stil waar we zitten ,dit op verzoek van de betreffende gemeente om vandalisme te voorkomen.In ieder geval hebben we in het half ingestorte complex vandaag prima kunnen oefenen.Een bijzondere verstopplek hadden we gevonden in het souffleurhokje op het toneel en ook het gaatje in de gang waardoor de hond lucht kon opsnuiven van het slachtoffer die in de onderliggende niet bereikbare kelder verstopt lag was een perfecte oefening voor hond en baas.
Ook vandaag weer de opdracht laat de hond zelfstandig en alleen werken, blijf dus op grote afstand afwachten, en ga pas lopen als de hond het slachtoffer gevonden heeft.Natuurlijk hadden we er ook echte beginners mee dan mag je nog een beetje meelopen om de hond aan te sturen maar ook dan is het zo dat de hond zelfstandig moet werken en niet door de baas of bazin in de buurt of ergo bij het slachtoffer gebracht moet worden.Want zoals u weet hebben wij geen circushonden maar betrouwbare zoekhonden!

tot volgende week

Gebouwentraining verzorgingscentrum

Vandaag hebben wij met een aantal zoekhonden kunnen trainen in een voormalig verzorgingshuis in de omgeving Delfzijl met dank aan de gemeente en aan Dusseldorp al jarenlang met haar voorganger Jager onze huissloper die ons exclusief deze mogelijkheid biedt om onze zoekhonden degelijk te kunnen trainen.

De opdracht van vandaag was de honden op grote afstand van de hondengeleider zelfstandig en systematisch de gebouwen te laten uitzoeken.Natuurlijk kijken we naar het niveauverschil van de honden en hun baas.Ook werd er onderricht gegeven in veiligheid en de zaken waar je op dient te letten bij het betreden van een gevaarlijk terrein, en hoe dan te handelen.

Zogauw de hond een uit het zicht verstopt slachtoffer had gevonden diende de hond minimaal 30 seconden te blaffen alvorens de geleider op het geluid afgaande de hond mocht benaderen.Dit is de enige betrouwbare methode alle andere methodes zoals bringselen of leeg verwijzen zijn leuk voor circushonden maar heeft niets met de praktijk te maken.
Volgende week meer

A796466F D835 4E03 825A A89F93D55BD9

 

Subcategorieƫn

Dutch English French German Italian Spanish