reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Gebouwentraining

Vanavond hebben we getraind in een verpleeghuis in de stad Groningen.Een paar jaar geleden waren we daar ook al en nu mogen we daar weer trainen.Met dank aan onze sponsor Dusseldorp voorheen Jager Sloopwerken Midwolde.Er stonden nog veel spullen binnen wat ons de mogelijkheid gaf om daartussen goede verstopplekken te vinden.Zelfs een schaftlokaal stond ons ter beschikking.Speciaal dank aan Marcel die altijd weer prachtige verstopplaatsen weet te vinden.Alle honden hebben twee keer een zoekronde en de aanblafoefeningen gehad en de beginnelingen hun eerste basisoefeningen in het gebouw.We trainden in schemerlicht en donker.In verband met de nachtrust van de bewoners zijn we om 22.00 uur gestopt.Lucas gaat morgen in Friesland meedoen aan de 1e dag van de speurcompetitie "de gouden speurlijn"een wedstrijd speuren over 4 dagen,op zijn pagina kun je lezen hoe zij het doen.Sebastijan en Esther gaan morgen en zondag met Lucas erbij extra trainen op gehoorzaamheid en hindernissen dit in het kader van het internationaal examen van eind maart.

Puintraining 2013

Gisteren hadden we onze eerste bijna wekelijkse puintraining van dit jaar weer.
Het was een gevarieerd zoekgebied van puinhopen,gaten,betonijzer,glas en
ondergelopen keldervloeren maar de slachtoffers klotsten er dwars door heen.Er werd door iedereen goed geoefend we waren niet
allemaal aanwezig maar de zeven honden van vandaag zie je gewoon goed vooruitgang boeken.
Zo was het al gauw weer 14.00 uur waarna er nog een aantal van ons naar het trainingsveld gingen
om daar nog wat te oefenen want het is zoweer maart en deze mensen willen dan weer voor het internationaal examen.
Sebastijan heeft deze en nog veel meer leuke foto's gemaakt, maar ons fotoalbum van deze site wordt verbeterd 
dus die foto's houden jullie nog even te goed.

20130105 Engelse kamp 6 Groningen 13 

Subcategorieën

Dutch English French German Italian Spanish