reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Vermiste personen gevonden !

Gisteren waren wij met een aantal honden van ons aan het zoeken naar vermiste personen in de velden achter Hoogezand en Sappemeer, gelukkig betrof het hier een oefening. De opdracht was dat de honden op grote afstand van de geleider zelfstandig maar toch gestructueerd op zoek moest naar de vermiste personen en daar net zo lang moesten blaffen totdat de hondengeleider er bij gekomen was.
Wij noemen dit vlakterevieren naast speuren aan de lange lijn is dit een goede methode om in korte tijd grote gebieden af te zoeken.
In de praktijk betekend het dat de hond na een grote inspanning toch de conditie moet hebben om aanhoudend te blaffen en zeker niet bij het slachtoffer weg mag gaan, deze afstand tot de hondengeleider kan wel 400 meter zijn.
Ook het nemen van hindernissen als sloten.brandnetels etc. moet geen probleem opleveren.
Bijkomende moeilijkheid was dat de boer ook nog kwistig aan het "strontjen"was geweest dus de ammoniak geuren overheersten.
Aan het eind van de training konden we terugkijken naar een leerzame oefening die bij ons wekelijks plaatsvinden.
Lijkt jou dit ook leuk om met je hond te willen werken informeer dan eens bij ons, maar bedenk wel dat dit veel trainingsarbeid kost voordat je het felbegeerde diploma in je zak heb maar de kennis is bij ons ruimschoots aanwezig. Voor fake moet je niet bij ons zijn, daarvoor zijn genoeg elders mogelijkheden!

Dutch English French German Italian Spanish