reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Zoekactie langs de A7 op 7 november 2020

Al vroeg in de ochtend waren we met een aantal zoekteams aanwezig in een voormalig natuurgebied nabij de A7. Berijpte vorstige velden met diepe tankwallen en hoogopgaande moeilijk doordringbare bossages.
Een uitstekende plek om onze honden op een nog hoger niveau te tillen.
De honden moesten echt op afstand en uit het zicht van de hondengeleider op zoek gaan naar het slachtoffer.
Het terrein diende in een keer door middel van vlakterevieren( diepe zijslagen) afgezocht worden waarbij terugzoeken niet mocht, immers tijdverlies kan voor een slachtoffer dodelijk zijn!!
Aangekomen bij het slachtoffer dient de hond goed te blaffen en niet van het slachtoffer vandaan te gaan totdat de hondengeleider gearriveerd is.
Dat kon even duren,want de geleider moet op het blafgeluid van de hond afgaan.
Dit is ook de reden dat een goede zoekhond doorlopend moet aanblaffen,
De methodes zoals bringselen en leegverwijzen is leuk voor sporthonden maar niet voor inzethonden dit is alleen maar kenmerkend voor een hond die niet goed opgeleid is veelal ook een niet luisterende hond die niet van de baas vandaan wil en daardoor ook zijn werk niet goed en betrouwbaar kan doen.
Dus heeft u een hond en wilt u serieus die opleiden tot een betrouwbare zoekhond dan is er maar 1 goed adres en dat zijn wij. Veel praktijk maar ook op het trainingsveld oefenen in gehoorzaamheid- en hindernissen.
Nieuwsgierig geworden vraag ons om een informatiegesprek we zijn er voor bijna alle rassen.

Dutch English French German Italian Spanish