reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Gebouwentraining verzorgingscentrum

Vandaag hebben wij met een aantal zoekhonden kunnen trainen in een voormalig verzorgingshuis in de omgeving Delfzijl met dank aan de gemeente en aan Dusseldorp al jarenlang met haar voorganger Jager onze huissloper die ons exclusief deze mogelijkheid biedt om onze zoekhonden degelijk te kunnen trainen.

De opdracht van vandaag was de honden op grote afstand van de hondengeleider zelfstandig en systematisch de gebouwen te laten uitzoeken.Natuurlijk kijken we naar het niveauverschil van de honden en hun baas.Ook werd er onderricht gegeven in veiligheid en de zaken waar je op dient te letten bij het betreden van een gevaarlijk terrein, en hoe dan te handelen.

Zogauw de hond een uit het zicht verstopt slachtoffer had gevonden diende de hond minimaal 30 seconden te blaffen alvorens de geleider op het geluid afgaande de hond mocht benaderen.Dit is de enige betrouwbare methode alle andere methodes zoals bringselen of leeg verwijzen zijn leuk voor circushonden maar heeft niets met de praktijk te maken.
Volgende week meer

A796466F D835 4E03 825A A89F93D55BD9

 

Dutch English French German Italian Spanish