reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Speurtraining

Afgelopen zaterdagochtend om 8.00 uur begonnen we in de schemering nog een drietal sporen te leggen van elk 2 km lang die later op de dag door de geleiders mocht worden uitgewerkt. Ondertussen waren de anderen die niet door de griep geveld waren ook aangekomen en konden dan ook deze sporen door de geleider zelf uitgelegd worden.
Na een wachttijd begonnen we met de honden die nog in de beginfase zitten hun spoor uit te werken waarbij de geleiders weer vele leermomenten hadden waar ze weer verder mee konden oefenen.
Hierna begonnen we met de ervaren honden zij moesten een vreemd spoor met vreemde voorwerpen van minstens drie uur oud  die ook nog eens doorlopen waren door andere vreemde personen, uitwerken en dan ook nog eens aan het eind het vreemde slachtoffer zonder hulp en inwerking van de geleider vinden.
De leermomenten waar we vandaag op trainden was de spoorvastheid, speurintensiteit,correct verwijzen van de verloren vreemde voorwerpen,aanblaffen van het gevonden slachtoffer en hoe te handelen zodat het pd niet vervuild wordt.

Het was een leerzame dag met een koude wind,regenachtig,vreemde sporen en slachtoffers en oude sporen, we gingen aan het eind van onze training met een voldaan gevoel het weekend in.

Dutch English French German Italian Spanish