reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

gebouwentraining stephensonstraat

Afgelopen zaterdag hebben we in de Grunobuurt getraind aan de Stephensonstraat met dank natuurlijk aan het sloopbedrijf Bork en de woningcorperatie Nijestee al jaren ondersteunen zij ons evenals trouwens andere sloopbedrijven in de lande door hun lokaties beschikbaar te stellen. Zo zijn we op dit moment ook in het noorden van de stad Groningen aan het oefenen waar Dusseldorp in opdracht van Nijestee een groot kantorenflat met laagbouw aan het "demonteren" zijn.

Voor ons geeft dit goede mogelijkheden om in alle fases van de onmanteling steeds weer nieuwe oefensituaties te hebben, dit is van groot belang want om een goede betrouwbare hond te trainen moet je iedere keer iets anders hebben want als je dat niet zou doen dan zal elke hond direct naar dezelfde plek gaan lopen en dan lijkt het misschien zo dat je hond zijn werk doet maar dat is niet zo, want je bent dan bezig met een circuskunstje en dat gebeurt al veel te veel.
Daarom werken wij uitsluitend met het wereldwijde IRO programma voor reddingshonden en onze honden worden op dat niveau gecertificeerd!
Zowel praktijk als de gehoorzaamheid- en hindernisoefeningen moeten optimaal zijn om te kunnen worden ingezet. Dit kost veel energie en vrijetijd want dit mooie werk als profesioneel vrijwilliger doen wij naast onze normale baan.


Wij stellen ons op het standpunt dat de overheid verantwoordelijk is voor de hulpverlening echter daar wij zij zelf niet de kennis en/of mankracht in huis hebben kunnen ze een beroep op ons doen. Wij zijn in deze dus ketenpartner.Dat betekend dat wij niet het " internet of social media" afstruinen op incidenten maar uitsluitend komen als de meldkamer ons dat vraagt. Of in het geval van aardbevingen in het buitenland het USAR team van de IRO.
Wij kunnen ingezet worden bij vermissingen in het water,landelijke gebieden en stadsparken,sneeuw-en lawinegebieden  en bij instortingen van gebouwen.
Mocht u ons werk willen steunen dan graag, u denkt er misschien niet direct aan maar als kleine erkend goed doel instelling worden we vaak vergeten dat kunnen wij ook onszelf verwijten maar wij kunnen eigenlijk niet aan fondsenwerving doen omdat we gewoon ook daar de financiele middelen niet voor hebben, maar weet je, je zult zelf maar eens je geliefde of collega vermist hebben en dan staan wij wel klaar.

Taiwan 9 2 2016 3

Taiwan 9 februari 2016

Dutch English French German Italian Spanish