reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Examen's in Bad Berka

Afgelopen weekend waren er internationale examen's in Bad Berka.In het gebied waar we zaten waren vele overstromingen en wegen afgesloten en daardoor de examenlokaties lastiger bereikbaar maar toch kon alles wel doorgaan.De keurmeester op het appél en hindernisveld keurde behoorlijk soepel z.g. wetterpunkte, waardoor er hogere punten werden uitgedeeld dan anders ook al omdat bij het dirigeren startafstanden zelf bepaald mochten worden.
Het puinexamen werd gehouden op een lokatie wat normaal een mooie traininglokatie zou zijn geweest, er moest gezocht worden tussen en in machines en op grote hoogtes, echter dit terrein had volgens het examenreglement niet goedgekeurd mogen worden.
Voorgeschreven is 80% puin en maximaal 20% bebouwing.Daardoor kon het gebeuren dat door dal en valwinden de slachtoffers op grote afstand werden geroken soms op wel 200 meter maar uiteindelijk de hond vlakbij gekomen er geen of onvoldoende geur aanwezig was zodat de hond niet tot een verwijzing kon komen.Voor de A kandidaten worden de slachtoffers eenvoudiger weggelegd en op een kleiner zoekgebied maar ook daarvoor hetzelfde er is geen puin.In ieder geval zijn twee kandidaten van ons geslaagd voor het A puinexamen,dat zijn de lachende rooien op deze foto.Onze B kandidaat lacht een beetje maar dat heeft te maken dat hij gezakt is voor vlakte A en Puin B, het is zuur als je hond wel de slachtoffers vindt maar dat de keurmeester dit afwijst.Maargoed blijven lachen en doorgaan binnenkort is er nog een internationaal examen in België wellicht gaat het daar beter!
Meer foto's in ons fotoalbum 2013

20130601BadBerka 8

Dutch English French German Italian Spanish