reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Instortingen in Hoogezand

Gisteravond verzamelden we ons met 9 honden en hun geleiders op een slooplokatie in Hoogezand.Al vele jaren mogen wij van Lefier naar tevredenheid op hun sloopprojecten oefenen onlangs nog in de stad Groningen.Het zijn woningen van 42 jaar oud die indertijd door Silenka(tegenwoordig PPG) voor hun personeel neergezet zijn.
Het terrein bestond uit veel puin en halfgesloopte huizen en voor ons een goede oefenmogelijkheid.De honden hadden geen moeite met het vinden van de in kruipruimtes en her en der liggende kasten weggelegde slachtoffers.
Ook Tjeerd en Roel zijn na het slagen van hun reddingshondgeschiktheidsproef toegelaten tot de reddingshondopleiding en mochten voor het eerst in een woning drie slachtoffers verwijzen,niet gemakkelijk maar het begin is er.Natuurlijk mochten de twee pups en de jonge hond ook even op het puin wat speeloefeningen doen,dit is belangrijk om ze te leren om zich zeker op het puin en in rommel vrij te bewegen en al die gekke slachtoffers leuk te vinden.
Zo tegen half tien hebben we het sloopterrein weer afgesloten en zijn we naar huis gegaan want de wekker loopt de volgende dag ook weer af om naar het werk te gaan.
Voor ons was het een goede laatste voorbereiding op het internationaal examen van eind deze week in Duitsland.Lefier en Marcel Krans bedankt!

Dutch English French German Italian Spanish