reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Puintraining op lokatie

Vanochtend vroeg verzamelden we op onze puinlokatie in de stad Groningen.We zeggen bewust onze want inmiddels hebben we zo'n goede relatie met diverse sloopbedrijven en vastgoedmensen opgebouwd dat wij met de sleutels van de diverse terreinen op zak lopen en op wisselende momenten aanwezig zijn.
Vandaag begonnen we met diverse soorten aanblaf-en jutoefeningen dat is een steeds terugkerende item omdat het belangrijk is dat de honden snel en gemotiveerd hun zoekacties dienen uit te voeren.Timing van de beloning is uiterst belangrijk dat dit deskundig uitgevoerd wordt.Nadat alle honden en de drie pups in onze groep aan de beurt waren geweest was het tijd voor de eerste pauze,daarna gelijk door met een zoekoefening.
vervolgens weer een lunchpauze.Ondertussen was Marcel met zijn hond teruggekeerd van de puppycursus bij de stichting Hondensport in Groningen en begonnen we met de dirigeeroefeningen op lokatie,afsluitend voor elke hond nog eventjes duurblaffen en zo in de middag konden we afsluiten.
Foto's van vandaag in ons fotoalbum 2013 onder "Dirigeer-en jutoefening" en "Bello"

Dutch English French German Italian Spanish