reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 52 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Laatste slachtoffers gevonden

Vanavond stonden we met een aantal mensen weer op het puin aan de van Duyn Maasdamweg in Hoogezand om de laatste oefeningen nog even in de puntjes te oefenen.De examenkandidaten Esther en Lucas gaven zelf nog even de puntjes aan die ze nog even wilden oefenen en dat was vanavond volgens het boekje,dus we gaan er vanuit dat dit eind deze week in België ook het geval zal zijn.Ook voor Roel en Tjeerd hadden we een leuke jut/verwijsoefening in een van de woningen uitgezet.
Marcel zat in de ziekenboeg,Kor was druk zijn huis aan het schilderen en Sebastijan was er niet dus dat scheelde drie honden en dus ook tijd.
We zien elkaar in België of op de eerstvolgende training weer.
Het sloopbedrijf Krans uit Stadskanaal is zover gevorderd met de sloop dat na vandaag het geen zin meer heeft op dit sloopterrein te oefenen,de oefenmogelijkheden hier zijn uitgeput zullen we maar zeggen.In ieder geval willen we de naaste bewoners van het sloopterrein bedanken voor de support en begrip dat we daar toch konden oefenen want ja de slachtoffers worden aangeblaft en dat kan voor omwonenden wel eens lastig zijn maar we hebben het netjes binnen de proporties gelaten.
Ook Lefier Hoogezand weer bedankt voor hun medewerking want zonder deze meedenkende mensen zouden wij niet zo goed kunnen oefenen en dat is erg belangrijk om onze honden op een hoog peil te brengen en te houden, en natuurlijk werkt onze aanwezigheid preventief ten opzichte van vernielingen en vandalisme.

Huiszoeking in Hoogezand

Vandaag stonden we al vroeg weer op het puin in Hoogezand.We zijn buiten op het puin gestart met de eerste gerichte verwijsoefeningen op gesloten verstekken.Daarna werd er voor elke hond een slachtoffer in een woning gelegd die na het vinden weer werd verplaatst in dezefde woning.Daarmee leerden de honden dat ze niet op lege gebruikte verstopplaatsen moesten reageren en ook niet op rondlopende mensen maar gericht het slachtoffer dienden aan te blaffen.Daar zijn we de hele dag mee bezig geweest ieder op zijn eigen niveau.
Het was prachtig weer en na de training gingen enkelen nog even naar de ijssalon.A.s dinsdagavond gaan we weer en voor de examenkandidaten die naar België gaan de laatste mogelijkheid.

Puintraining in Hoogezand

Vanavond stonden we met de hele groep weer op een puinlokatie in het centrum van Hoogezand.Voor Lucas de gelegenheid om twee dagen na zjn examen eens op de verwijzingen te letten.Alva moest zoeken naar drie slachtoffers die volkomen uit het zicht lagen onder een zware bedekking, dit gaf geen enkel probleem met de hond is dus niets aan de hand.Ook Ezra van Kor deed het weer perfect zodat Roel opmerkte" Kor je moet toch eens voor het examen gaan de hond doet het leuk".
Ook de pups werden niet vergeten en de eerste blafjes bij een persoon zijn al beloond.Voor iedereen werd er op verwijzingen geoefend,en voor dat je het weet konden we al weer stoppen omdat we midden in een woonwijk zitten en we morgen naar onze werkgever moeten waar je ook rekening mee dient te houden.
Deze week komen we nog terug om wat uitgebreider te oefenen.

Examen's in Bad Berka

Afgelopen weekend waren er internationale examen's in Bad Berka.In het gebied waar we zaten waren vele overstromingen en wegen afgesloten en daardoor de examenlokaties lastiger bereikbaar maar toch kon alles wel doorgaan.De keurmeester op het appél en hindernisveld keurde behoorlijk soepel z.g. wetterpunkte, waardoor er hogere punten werden uitgedeeld dan anders ook al omdat bij het dirigeren startafstanden zelf bepaald mochten worden.
Het puinexamen werd gehouden op een lokatie wat normaal een mooie traininglokatie zou zijn geweest, er moest gezocht worden tussen en in machines en op grote hoogtes, echter dit terrein had volgens het examenreglement niet goedgekeurd mogen worden.
Voorgeschreven is 80% puin en maximaal 20% bebouwing.Daardoor kon het gebeuren dat door dal en valwinden de slachtoffers op grote afstand werden geroken soms op wel 200 meter maar uiteindelijk de hond vlakbij gekomen er geen of onvoldoende geur aanwezig was zodat de hond niet tot een verwijzing kon komen.Voor de A kandidaten worden de slachtoffers eenvoudiger weggelegd en op een kleiner zoekgebied maar ook daarvoor hetzelfde er is geen puin.In ieder geval zijn twee kandidaten van ons geslaagd voor het A puinexamen,dat zijn de lachende rooien op deze foto.Onze B kandidaat lacht een beetje maar dat heeft te maken dat hij gezakt is voor vlakte A en Puin B, het is zuur als je hond wel de slachtoffers vindt maar dat de keurmeester dit afwijst.Maargoed blijven lachen en doorgaan binnenkort is er nog een internationaal examen in België wellicht gaat het daar beter!
Meer foto's in ons fotoalbum 2013

20130601BadBerka 8

Instortingen in Hoogezand

Gisteravond verzamelden we ons met 9 honden en hun geleiders op een slooplokatie in Hoogezand.Al vele jaren mogen wij van Lefier naar tevredenheid op hun sloopprojecten oefenen onlangs nog in de stad Groningen.Het zijn woningen van 42 jaar oud die indertijd door Silenka(tegenwoordig PPG) voor hun personeel neergezet zijn.
Het terrein bestond uit veel puin en halfgesloopte huizen en voor ons een goede oefenmogelijkheid.De honden hadden geen moeite met het vinden van de in kruipruimtes en her en der liggende kasten weggelegde slachtoffers.
Ook Tjeerd en Roel zijn na het slagen van hun reddingshondgeschiktheidsproef toegelaten tot de reddingshondopleiding en mochten voor het eerst in een woning drie slachtoffers verwijzen,niet gemakkelijk maar het begin is er.Natuurlijk mochten de twee pups en de jonge hond ook even op het puin wat speeloefeningen doen,dit is belangrijk om ze te leren om zich zeker op het puin en in rommel vrij te bewegen en al die gekke slachtoffers leuk te vinden.
Zo tegen half tien hebben we het sloopterrein weer afgesloten en zijn we naar huis gegaan want de wekker loopt de volgende dag ook weer af om naar het werk te gaan.
Voor ons was het een goede laatste voorbereiding op het internationaal examen van eind deze week in Duitsland.Lefier en Marcel Krans bedankt!

Subcategorieën

Dutch English French German Italian Spanish