reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Vereisten Anbi


Alle goed doelinstellingen die een anbi status hebben gekregen van de belastingdienst zijn vanaf 1 januari 2014 verplicht om diverse gegevens openbaar te publiceren.

Op de belastingsite kunt u controleren of iemand zo'n status heeft. klik dan hier

Onze oude vereniging Reddingshondengroep Noord-Oost Nederland met Anbi status is in 2010 opgeheven,we hebben toen een stichting opgericht, dit is gebeurd op advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Gelijktijdig hebben wij toen de aanvraag voor de ANBI status opnieuw ingediend.
Inmiddels is Stichting Reddingshond.NL aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.

Contactpersoon: Lucas Lauxen

Wij hebben ons trainingsveld aan de Koeriersterweg t/o nummer 52 te Groningen
Ons postadres is: Stichting Reddingshond NL p/a Waterland 44 9734BH te Groningen

Ons IBAN banknummer is NL58RABO 0132336111

Ons fiscaalnummer is 822165338

Kamer van Koophandel nummer is 01178942

De aangeslotenen van de stichting krijgen geen vrijwilligersvergoeding. Teams die inzetbare honden hebben krijgen wel materiaal van de stichting in bruikleen.

Mocht u onze stichting een schenking willen doen maar wilt u graag eerst de boekhouding inzien dan is dat na afspraak mogelijk. Het financieël jaarverslag 2016 is nu ook gereed en beschikbaar.
Personen die jaarlijks een gift doen aan SRNL kunnen hun giften fiscaal aftrekken met gebruikmaking van een overeenkomst periodieke giften vraag voor verdere informatie bij de belastingsdienst of aan ons.

Onze doelstelling is:
Het opleiden van reddingshonden en hun geleiders tot een reddingsteam, die nationaal en internationaal ingezet kunnen worden bij calamiteiten en vermissingen en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn,alles in de ruimste zin des woords. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de reddingshonden in het algemeen omhoog te brengen.


Wij werken volgens het internationale erkende reddingshonden programma van de IRO die onze honden na een gedegen opleiding en examen certificeert.

Heeft u nog andere vragen neem dan gerust contact met ons op.

 

Het Stichtingsbestuur zoekt nog aanvullingen in het bestuur waaronder een toezichthouder en nog vrijwilligers die regelmatig ons grasveld willen maaien en ons willen helpen met de website bij te houden. Verder nog een:

Fondsenwerver

Taken:
Zet in samenwerking met de penningmeester fondsenwervingsplannen op en voert deze uit;houdt lijsten bij van verschillende categorieën donateurs en fondsen en onderhoudt contacten;

Benadert potentiële geldgevers, zoals individuele donateurs en fondsen;

Stelt financiële overzichten en prognoses op.


Profiel
U bent in het bezit van financiële, juridische en/of bestuurlijke deskundigheid en een bovengemiddelde interesse in honden. U heeft een gezonde nieuwsgierigheid naar de toekomst, maar staat met beide benen in het heden.
Relevante bestuurlijke ervaring en kennis van het bestuurlijke domein is een pré.
U bent integer, ondernemend en in bezit van goede sociale vaardigheden.
U heeft een acedemisch werk- en denkniveau, ruime management ervaring in een eindverantwoordelijke functie binnen een complexe omgeving en ervaring op de sturing van veranderingsprocessen.

 

 

Al onze functies zijn onbezoldigd! u doet dit om uw medemens te helpen!

Heeft u serieuse belangstelling en kunt u voldoen aan onze eisen dan nodigen wij u graag uit om een handgeschreven brief met motivatie en cv te sturen aan:

Stichting Reddingshond NL
p/a Waterland 44
9734BH Groningen

 

Contact Menu

Dutch English French German Italian Spanish