reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  c.q werkhond. Onze stichting heeft haar trainingsveld aan de Koeriersterweg 9727 AD tegenover huisnummer 52 direct aan de westelijke ringweg en de busbaan.De bussen uit stad en provincie hebben hier een halte.Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Inmiddels zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn, zie onze sponsorpagina elders op deze site.
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Als u wilt kunt u ons helpen om een leven te redden!

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dat gebeurt door het geven van een elektrische schok.

De volledige naam van een AED is Automatische Externe Defibrillator.
Voor volledige informatie kijkt u op de site van  www.hartstichting.nl  

Een dergelijk apperaat willen we graag in ons inzetvoertuig hebben om in voorkomende gevallen snel te kunnen handelen.

Enige tijd geleden heeft een van onze mensen een geslaagde reanimatie gegeven.Alhoewel in totaal 40 minuten gereanimeerd is loopt de patient weer vrolijk rond.

Waarschijnlijk is het geluk geweest dat in afwachting van de ambulance we direct binnen een halve minuut zijn gestart met de reanimatie.
Zoals u weet is de aanrijtijd van een ambulance ongeveer een kwartier, maar is het belangrijk dat binnen 6 minuten een reanimatie gestart kan worden zodat de patient een grotere overlevingskans heeft.

We hadden nog beter kunnen handelen als er een AED kastje in de buurt was geweest maar die hebben wij nog niet omdat de kosten voor een goede AED ongeveer 1800 euro is en dat geld hebben wij niet.
Wij zijn professionele vrijwilligers die naast onze normale baan onze medemens proberen te helpen, hiervoor krijgen wij geen enkele vergoeding!

Daarom vragen wij dringend uw hulp, de eerste bedragen zijn inmiddels binnen maar we zijn er nog niet! Hopelijk kunnen we met uw steun snel een AED gaan aankopen.

Doet u mee? uw gift kunt  u storten onder vermelding "aankoop AED" op rekeningnummer NL58RABO 0132336111 ten name van Stichting Reddingshond NL

Dutch English French German Italian Spanish