reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 52 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

gebouwentraining bij de Cateraars

Zoals u weet trainen wij naast onze andere trainingen wekelijks ook op slooplokaties in leegstaande gebouwen en puingebieden, soms hele straten tegelijkertijd. Op dit moment in de Oosterparkwijk op een lokatie waar heel vroeger de producent Alva Laval(melkinstallaties) heeft gezeten. Dit complex is opgedeeld en heeft de laatste jaren diverse ondernemers onderdak geboden en wordt nu gesloopt.
Van VDM sloopwerken en de gemeente Groningen mogen wij hier gebruik van maken waarvoor onze dank.
Vandaag waren we met onze ervaren honden maar ook met een aantal beginnende honden weer volop aan het oefenen.Het is altijd weer leerzaam om te zien hoe de geurstromen zich gedragen en hoe feilloos de honden dan het verborgen slachtoffer weer weten te vinden.
Soms ergens bovenin een ruimte en een ander moment weer onder de vloer maar voor de hondengeleider altijd weer een verrassing, zo hoor ik nogal eens:"hoe krijgen jullie het voorelkaar om daar een slachtoffer in te stoppen".
Nadat het slachtoffer(s) door de hond gevonden is het voor de hond feest en krijgt hij zijn beloning in de vorm van spel,ravotten etc.
Morgen gaan twee van onze honden weer naar een hondenvereniging waar ze trainen voor het IPO programma. Maandag zijn er weer twee andere honden te vinden op de speurvelden dan maandagavond en woensdagavond weer onze veldtraining en vrijdagochtend ook weer een veldtraining.
tsja en dan is het weer zaterdag en waar we dan zijn vertellen we u de volgende keer weer.
Een keer komen kijken bij ons, eens als slachtoffer functioneren, hondenvoer ophalen,gratis met je puppy langskomen om te socialiseren,gehoorzaamheidslessen voor werk-en huishonden volgen, een gedragsprobleem oplossen, dat is allemaal mogelijk een belletje is zo gedaan toch?

Dutch English French German Italian Spanish