reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  c.q werkhond. Onze stichting heeft haar trainingsveld aan de Koeriersterweg 9727 AD tegenover huisnummer 52 direct aan de westelijke ringweg en de busbaan.De bussen uit stad en provincie hebben hier een halte.

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren.Daarnaast voor vermissingen van personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een drietal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt oefenen.
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR bevestigd.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g professionele zoekhonden ingezet worden maar nooit een resultaat behalen. Vaak zie je dat zulke honden een eigen gemaakt of helemaal geen certificaat hebben.

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Later zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn, zie onze sponsorpagina elders op deze site.
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Code Geel

Voor vandaag is het code geel en veel activiteiten zijn verplaatst of afgelast maar wij stonden vanmorgen om 8.30 uur op een groot puinterrein van de voormalige rijkskantorenflats in de stad Groningen. De puinhopen waren zo hoog dat wij daarvanuit een goed zicht hadden op de van Mesdagkliniek.

Het was prachtig maar benauwd weer en we begonnen direct met een zoekoefening, waarbij het hele terrein met de hondengeleider op afstand door de hond afgezocht moest worden.
Het accent daarbij lag dan ook op de dirigeerbaarheid van de hond en het langdurig kunnen doorblaffen totdat de hondengeleider bij het slachtoffer en hond was aangekomen en het feest van het belonen mocht worden gedaan.
Nadat de ervaren honden geweest waren werd het af te zoeken gebied iets verkleind en mochten de jonge honden gaan zoeken hierbij lag het accent op de dirigeerbaarheid en na een redelijke aanblafmoment werden deze honden ook uitbundig beloond.
Natuurlijk waren er weer leermomenten en als je iedere keer de grens en doelen wat hoger legt dan is dat ook de goede manier van een training en zal de kwaliteit die wij zo belangrijk vinden ook op een hoog niveau blijven.
Aan het eind van de trainingen was het nog droog weer maar begon het flink te waaien maar wij hadden weer lekker kunnen trainen en konden met een tevreden gevoel aan het weekend beginnen.
Wil je keer een trainen meemaken? Dat kan bel maar even.

Dutch English French German Italian Spanish