reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  c.q werkhond. Onze stichting heeft haar trainingsveld aan de Koeriersterweg 9727 AD tegenover huisnummer 52 direct aan de westelijke ringweg en de busbaan.De bussen uit stad en provincie hebben hier een halte.

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren.Daarnaast voor vermissingen van personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een drietal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt oefenen.
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR bevestigd.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g professionele zoekhonden ingezet worden maar nooit een resultaat behalen. Vaak zie je dat zulke honden een eigen gemaakt of helemaal geen certificaat hebben.

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Later zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn, zie onze sponsorpagina elders op deze site.
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Competitie Gouden Speurlijn 2015

Vandaag is de tweede wedstrijddag van de speurcompetitie De Gouden Speurlijn georganiseerd door de VDH vereniging Frisiana in Leeuwarden.
Vanaf 04.25 uur heeft het in Groningen gesneeuwd en op dit moment valt er een stevige ijsregen

overgaand in sneeuw. De eerste honden melden zich om 8.00 uur in Leeuwarden. Wij zijn aanwezig met twee speurhonden.
update:
Na loting vertrokken we naar de speurvelden in Wytgaard.
Wijtgaard (officieel (Fries): Wytgaard[wiet·gaard]) is een dorp in de Friesegemeente Leeuwarden (Nederland) met ongeveer 630 inwoners, gelegen op acht kilometer ten zuiden van de stad Leeuwarden.
De ochtend honden speurden in winterse omstandigheden en de middaghonden in een zonnig winterweertje.
Het was een barre tocht naar Leeuwarden maar het is weer gelukt. Van onze honden kwam Alva met 95 punten van het veld en Bello met 80 beiden zaten ze in de ochtendploeg.
Vanaf nu kunt u deze link volgen met de bijgewerkte plaatsingen van deze mooie speurcompetitie. De keurmeester was Arie Stam Met examenleider Gea en de spoorleggers/uitzetters Simon Feerstra Hoekstra, Johan Smit en iemand van de opleiding waarvan ik de naam even niet weet.
Achter de schermen nog vele andere Frisianen die dit evenement telkens weer zo goed weten te organiseren, Die Grunniger doet zijn petje af voor jullie!
DSC07226

 

Dutch English French German Italian Spanish