reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  c.q werkhond. Onze stichting heeft haar trainingsveld aan de Koeriersterweg 9727 AD tegenover huisnummer 52 direct aan de westelijke ringweg en de busbaan.De bussen uit stad en provincie hebben hier een halte.

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren.Daarnaast voor vermissingen van personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een drietal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt oefenen.
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR bevestigd.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g professionele zoekhonden ingezet worden maar nooit een resultaat behalen. Vaak zie je dat zulke honden een eigen gemaakt of helemaal geen certificaat hebben.

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Later zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn, zie onze sponsorpagina elders op deze site.
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Gasunie gebouw Stad Groningen in puin

De gecertificeerde reddingshonden Ezra en Alva van Stichting Reddingshond NL uit Groningen zijn ingezet.


Dit bericht zou een mens kunnen opschrikken maar gelukkig ging het om een realistische oefening. Met de medewerking van Steenhuis Sloopwerken die een deel van het oude gasuniegebouwen complex neergehaald heeft mochten wij hier oefenen.
Baksteen, beton, water, betonijzer, gaten, kelders en hoogte alle mogelijkheden waren aanwezig om realistisch te oefenen. Mensen die onze manier van trainen kennen weten dat wij onze honden altijd op een hoog kwaliteitsniveau trainen, en op een oefening zoals vandaag zie je dat direct weer terug. Op de foto zie je de hollandse herder Ezra een slachtoffer in de spouwmuren van de kelder en de begane grond perfect aanblaffen.
Op het geluid van het aanblaffen af kon de hondengeleider Kor Mulder zijn hond vinden om deze te gaan belonen.Ook Alva liet weer uitstekend werk zien en wist binnen 15 minuten de verschillende slachtoffers op te sporen daarnaast hebben we ook de andere onervaren honden die het vak nog moeten leren maar op hun niveau vandaag toch al leuke dingen lieten zien, dus dat komt vast goed mits de eigenaren niet gaan jamaren en zo blijven doorgaan , want we weten het opleiden van een kwalitatieve hond kost gewoon 4 tot 5 jaren van ingespannen trainen. Vindt u dit ook leuk kom eens een training bij ons meemaken en meld u zich dan aan voor de opleiding.
2015 01 17 11.59.44 2
2015 01 17 10.58.01 2

Dutch English French German Italian Spanish